Category Archives: Digital Marketing

Cung cấp các dịch vụ Digitaml Marketing

Quá trình quyết định mua hàng của khách hàng bao gồm những gì

Quá trình quyết định mua hàng

Ông tổ ngành Marketing hiện đại, Philip Kolter – đã định nghĩa quá trình mua hàng của 1 khách hàng thông qua 5 bước như sau: Nhận thức nhu cầu Tìm hiểu những sản phẩm và những thông tin liên quan Đánh giá so sánh sản phẩm thuộc các nhãn hiệu khác nhau Mua sản […]